Informace pro rodiče žáků 7. ročníků – povinně volitelné předměty

13.05.2020 12:02

Vážení rodiče!

Dle vzdělávacího programu Základní škola, podle něhož na naší škole vyučujeme, si žáci 8. ročníků školního roku 2020/2021 volí dva nové povinně volitelné předměty (viz dotazník zde). 

Žádáme vás proto, abyste spolu se svými dětmi zakroužkovali z každé skupiny jeden předmět, o který má vaše dcera (váš syn) zájem. Vyplněný dotazník poté prosím naskenujte nebo vyfoťte a pošlete e-mailem třídní učitelce do 29. 5. 2020.

Vaše rozhodnutí se budeme snažit v maximální možné míře brát na vědomí. Konečné rozhodnutí o zařazení vašeho dítěte do určitého povinně volitelného předmětu pak náleží ředitelství Základní školy ve Starém Jičíně. Děkujeme za spolupráci.

 

Mgr. Roman Horut, ředitel školy

 

Kontakt

Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace Starý Jičín 126, 742 31
IČO: 70982023
Datová schránka: 9famspz
556 752 571
skola@zsstjicin.cz

556 720 953 - výchovný poradce
dutkova@zsstjicin.cz
556 752 556 - školní jídelna
zuzanakova@zsstjicin.cz
556 720 954 - školní družina
urbanova@zsstjicin.cz