Informace o nás

ZŠ Starý Jičín je úplnou základní školou s devíti ročníky. Ve školním roce 2020/2021 máme na škole 18 tříd (10 tříd prvního stupně a 8 tříd druhého stupně), které navštěvuje celkem 381 žáků. Ve škole působí 25 stálých pedagogických pracovníků, 3 vychovatelky školní družiny a 5 asistentek pedagoga. Škola se může pyšnit vynikajícími sportovními úspěchy našich žáků (viz fotogalerie), díky kterým se již několik let řadíme mezi nejlepší vesnické školy. Na základní škole vyučujeme podle školního vzdělávacího programu - Škola pro všechny, zpracovaného podle RVP ZV.

 

Priority školy:

 • podpora využívání moderních technologií ve výuce
 • podpora rozvoje pohybových dovedností, sportovní výchovy a vedení žáků ke zdravému životnímu stylu
 • rozvoj estetického cítění žáků a jejich aktivního zapojování do výtvarné tvorby
 • podpora ochrany životního prostředí
 • rozvoj komunikační dovednosti v cizích jazycích
 • podpora zahraniční spolupráce
 • harmonický rozvoj a přátelská atmosféra ve škole
 • podpora mimoškolních aktivit a kroužků

 

Pravidelně pořádáme pro naše žáky kulturní a sportovní akce:

 • celoroční soutěž o nejlepšího sportovce a nejsportovnější třídu
 • podzimní a jarní sběr papíru
 • Den otevřených dveří
 • Mikulášská nadílka
 • maškarní ples
 • Vánoční laťka
 • florbalový maraton
 • škola v přírodě
 • sportovní turnaje

Největší sportovní úspěchy školy

Kontakt

Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace Starý Jičín 126, 742 31
IČO: 70982023
Datová schránka: 9famspz
556 752 571
skola@zsstjicin.cz

556 720 953 - výchovný poradce
dutkova@zsstjicin.cz
556 752 556 - školní jídelna
zuzanakova@zsstjicin.cz
556 720 954 - školní družina
urbanova@zsstjicin.cz