Závěrem

Projekt Krajina kulturní zmapoval důležité oblasti kulturních aktivit našich spřátelených regionů. Nebral si za cíl zmapovat a popsat vše, ale nastínil základní oblasti kulturního života a na nich je možno stavět dále.

Děkuji všem zúčastněným žákům, kterých bylo více jak 25, což byl nastíněný limit a tak dokázali, že o práci v projektech tohoto typu je mezi našimi studenty zájem. Celý projekt byl hlavně pro ně. Poděkovat se také na tomto místě patří celému realizačnímu týmu z řad pedagogických pracovníků, jsou to: Kusák Antonín, Horut Roman, Šturalová Ivana, Kučavíková Irena, Janovská Hana, Demová Radka. Děkuji také p.Macíčkovi a p.Bokové, kteří nám velmi pomohli v celé přípravě a realizaci. Nemohu samozřejmě zapomenout na podporu Obecního úřadu, vždyť bez jeho předfinancování by projekt ani nezačal.

Věřím, že i nadále se nám bude dařit získávat finanční prostředky z EU tak, abychom rozšířili obzor našich dětí, žáků a mohli pracovat pro rozkvět celé obce.

S díky Vám všem za podporu a pomoc

    

                                                                                                                          Jiří Adamec

                                                                                                                      koordinátor projektu

Kontakt

Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace Starý Jičín 126, 742 31
IČO: 70982023
Datová schránka: 9famspz
556 752 571
skola@zsstjicin.cz

556 720 953 - výchovný poradce
dutkova@zsstjicin.cz
556 752 556 - školní jídelna
zuzanakova@zsstjicin.cz
556 720 954 - školní družina
urbanova@zsstjicin.cz