Prostory a vybavení

Suterén a první patro

Škola má 3 patra a suterén. V suterénu jsou umístěny žákovské šatny. V 1. patře se nachází třídy pro žáky 1. stupně. Pro děti, které čekají na autobus, je k dispozici školní družina. Důležitou učebnou pro žáky osmých a devátých tříd je cvičná kuchyňka, která žáky připravuje do budoucího života. Kromě kuchyňky je zde školní jídelna, do které mají přístup nejen žáci a zaměstnanci školy, ale také jiní strávníci.

Druhé patro

Ve 2. patře je učebna přírodopisu, hudební výchovy, jazyková učebna a učebna informatiky. Všechny tyto třídy jsou vybaveny moderními pomůckami k výuce. V tomto patře se nachází knihovna, přístupná pro všechny žáky této školy a učebna SPP. Ředitelna, kabinet zástupce ředitele, sborovna a kancelář sekretářky se nacházejí také na tomto patře.

Třetí patro

Ve 3. patře se hlavně nachází třídy pro žáky šestých až devátých tříd. U žáků 2. stupně je velice oblíbená učebna chemie a fyziky, jelikož zde provádějí drobné pokusy. V každém poschodí mají naši učitelé své kabinety, kde o přestávkách relaxují a připravují se na další hodiny.

Ostatní prostory školy

Co si představujeme pod názvem: „Ostatní prostory školy?“ Například venkovní hřiště a tělocvičny, pozemky a školní dvůr. Všechny tyto prostory jsou ve velice dobrém stavu.

Kontakt

Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace Starý Jičín 126, 742 31
IČO: 70982023
Datová schránka: 9famspz
556 752 571
skola@zsstjicin.cz

556 720 953 - výchovný poradce
dutkova@zsstjicin.cz
556 752 556 - školní jídelna
zuzanakova@zsstjicin.cz
556 720 954 - školní družina
urbanova@zsstjicin.cz